Xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức kiểm toán năm của KTNN chuyên ngành Ia

Ngày hỏi:19/12/2018

Hoạt đông kiểm toán tại các đơn vị, cơ quan nhà nước được diễn ra hằng năm để kê khai minh bạch thu chi, hạn chế và phát hiện tham nhũng. Tôi đang tìm hiểu các quy định về kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ia, anh chi cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì việc xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức kiểm toán năm của KTNN chuyên ngành Ia được quy định như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 12 Quy chế làm việc của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ia ban hành kèm theo Quyết định 1561/QĐ-KTNN năm 2018, quy định xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức kiểm toán năm của KTNN chuyên ngành Ia như sau:

   1. Xây dựng kế hoạch kiểm toán năm và kế hoạch kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán năm

   - Việc xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm phải tuân thủ đầy đủ Quy định lập, thẩm định và ban hành kế hoạch kiểm toán năm của KTNN;

   - Căn cứ định hướng xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm của Kiểm toán nhà nước và ý kiến đề xuất của các phòng kiểm toán, Phòng Tổng hợp tham mưu giúp Kiểm toán trưởng xây dựng kế hoạch kiểm toán năm; kế hoạch kiểm toán năm của KTNN CN Ia được Kiểm toán trưởng cùng các Phó kiểm toán trưởng và các Trưởng phòng xem xét, thảo luận trước khi trình Tổng Kiểm toán nhà nước;

   - KTNN CN Ia xây dựng kế hoạch kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán năm trình Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt và thực hiện theo quy định của KTNN.

   2. Xây dựng phương án tổ chức kiểm toán năm

   - Căn cứ kế hoạch kiểm toán năm đã được Tổng Kiểm toán nhà nước giao, Phòng Tổng hợp đề xuất phương án tổ chức kiểm năm, báo cáo Kiểm toán trưởng và các Phó kiểm toán trưởng xem xét, hoàn thiện;

   - Kiểm toán trưởng tổ chức họp lấy ý kiến tham gia về phương án tổ chức kiểm toán năm với thành phần gồm: Lãnh đạo KTNN CN Ia, các Trưởng phòng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của KTNN CN Ia;

   - Phòng Tổng hợp hoàn thiện phương án tổ chức kiểm toán năm, báo cáo Kiểm toán trưởng xem xét, trình Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt.

   Trên đây là quy định về xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức kiểm toán năm của KTNN chuyên ngành Ia.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn