Xử lý đối với hóa đơn lập sai nhưng chưa giao cho người mua.

Ngày hỏi:31/12/2015
Công ty tôi khi cung ứng hàng hóa, dịch vụ cho bên mua, đã xuất hóa đơn GTGT. Nhưng do viết sai (chưa xé khỏi cuống), xin được hỏi xử lý như thế nào?

  Nội dung này được Cục Thuế Yên Bái tư vấn như sau:

  • Căn cứ khoản 1, Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính:

   "Điều 20. Xử lý đối với hoá đơn đã lập

   1. Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai".

   Căn cứ quy định nêu trên, Công ty bạn thực hiện như sau:

   - Gạch chéo các liên và lưu trữ hóa đơn viết sai

   - Lập lại hóa đơn mới theo đúng quy định về hóa đơn./.


  Nguồn:

  Trang thông tin Cục thuế Yên Bái
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn