Xử lý hồ sơ trình và thông báo kết quả của kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ia

Ngày hỏi:25/12/2018

Tôi đang tìm hiểu các quy định về Kiểm toán nhà nước, theo tôi được biết cơ quan kiểm toán được chia thành nhiều chuyên ngành, mỗi chuyên ngành phụ trách mỗi mảng khác nhau. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì việcXử lý hồ sơ trình và thông báo kết quả của kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ia được quy định như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Xử lý hồ sơ trình và thông báo kết quả của kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ia
   (ảnh minh họa)
  • Tại Điều 15 Quy chế làm việc của Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành Ia ban hành kèm theo Quyết định 1561/QĐ-KTNN năm 2018, quy định Xử lý hồ sơ trình và thông báo kết quả của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ia như sau:

   1. Lãnh đạo KTNN CNIa xem xét, giải quyết công việc trên cơ sở hồ sơ trình của các phòng;

   Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo KTNN CNIa về nội dung công việc, Trưởng phòng chủ trì phối hợp với các phòng có liên quan hoàn chỉnh dự thảo văn bản để trình lãnh đạo KTNN hoặc triển khai thực hiện công việc theo chỉ đạo của Lãnh đạo KTNN CNIa;

   Trường hợp cần thiết, Lãnh đạo KTNN CNIa yêu cầu Lãnh đạo phòng chủ trì hoặc công chức, người lao động có liên quan (cùng Trưởng phòng chủ trì) báo cáo trực tiếp kết quả công việc hoặc họp với phòng chủ trì và đại diện các phòng có liên quan để lấy ý kiến tham gia trước khi quyết định;

   Khi Lãnh đạo KTNN CNIa vắng mặt từ 01 ngày trở lên, phòng do Lãnh đạo KTNN CNIa phụ trách có trách nhiệm tổng hợp các văn bản trình Kiểm toán trưởng hoặc Phó kiểm toán trưởng được ủy quyền giải quyết.

   2. Đối với công việc do tập thể Lãnh đạo KTNN CNIa thảo luận trước khi quyết định, Kiểm toán trưởng, Phó kiểm toán trưởng theo lĩnh vực được phân công xem xét nội dung và tính chất của từng văn bản, đề án để quyết định:

   - Cho phép phòng trình hoàn thành thủ tục để trình tập thể Lãnh đạo KTNN CNIa tại phiên họp gần nhất;

   - Giao phòng trình chuẩn bị thêm nếu xét thấy nội dung chưa đạt yêu cầu;

   - Giao phòng trình làm thủ tục lấy ý kiến các phòng có liên quan theo quy định của Quy chế này.

   Trên đây là quy định về xử lý hồ sơ trình và thông báo kết quả của kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ia.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn