Xử lý hóa đơn và khai điều chỉnh thuế đối với hàng bán bị trả lại

Công ty có phát sinh hàng hóa đã bán ra, đã xuất hóa đơn và kê khai thuế, sau đó bị trả lại một phần từ bên mua là đối tượng không có hóa đơn thì việc xử lý hóa đơn và khai điều chỉnh thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng bán bị trả lại được thực hiện thế nào?

  Nội dung này được Trang thông tin điện tử Báo Khánh Hòa tư vấn như sau:

  • Xử lý hóa đơn và khai điều chỉnh thuế đối với hàng bán bị trả lại
   (ảnh minh họa)
  • Đối với thắc mắc của bạn, trường hợp công ty có phát sinh hàng hóa đã bán ra, đã xuất hóa đơn và kê khai thuế, nhưng sau đó bị trả lại một phần từ bên mua là đối tượng không có hóa đơn thì việc xử lý hóa đơn và khai điều chỉnh thuế GTGT đối với hàng bán bị trả lại được thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 20 và Mục 2.8 Phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ , cụ thể như sau:

   Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, người bán đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hóa, khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ hàng hóa trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT (nếu có).

   Trường hợp người mua là đối tượng không có hóa đơn, khi trả lại hàng hóa, bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hóa, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hóa đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hóa đơn), lý do trả hàng và bên bán thu hồi hóa đơn đã lập.

   Như vậy, căn cứ quy định trên đây, với trường hợp của công ty bạn, hàng hóa bán ra bị trả lại một phần từ bên mua là đối tượng không có hóa đơn, khi nhận lại hàng, công ty và bên mua phải lập biên bản ghi rõ các thông tin: loại hàng, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hóa đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hóa đơn), lý do trả hàng và công ty thu hồi hóa đơn đã lập.

   Bạn tham khảo thêm quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC để hiểu rõ hơn vấn đề này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  Trang thông tin điện tử Báo Khánh Hòa
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn