Xử lý TK 242

Ngày hỏi:21/11/2014
Kính gửi: Các Anh (Chị) cục thuế tỉnh Bình Phước Nhờ các Anh (chị) tư vấn cho trường hợp sau: Em vào làm kế toán cho Công ty. Nhưng em phát hiện tài khoản 242 như sau: Lãi vay 2012 là: 75.235.400 đồng Lãi vay 2013 là: 60.246.750 đồng Em phải xử lý tài khoản trên cho năm 2014 như thế nào? Cảm ơn!

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Bình Phước tư vấn như sau:

  • Vấn đề hạch toán kế toán không thuộc lĩnh vực Cục Thuế có thẩm quyền hướng dẫn, trả lời. Đề nghị bạn căn cứ chế độ kế toán hiện hành để thực hiện.


  Nguồn:

  Cục Thuế Bình Phước
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn