Xử lý trường hợp doanh nghiệp đã thông báo in đặt hóa đơn trước khi Nghị định về hóa đơn điện tử có hiệu lực

Ngày hỏi:29/11/2018

Theo thông tin tôi được biết là Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về việc sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ có hiệu lực ngày 01/11/2018. Tuy nhiên, doanh nghiệp tôi vừa mới đã đăng ký phát hành hóa đơn trước khi Nghị định này có hiệu lực. Anh chị cho tôi hỏi trong trường hợp này doanh nghiệp tôi phải xử lý như thế nào? Mong nhận được sự tư vấn của anh chị.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Xử lý trường hợp doanh nghiệp đã thông báo in đặt hóa đơn trước khi Nghị định về hóa đơn điện tử có hiệu lực
   (ảnh minh họa)
  • Tại Khoản 2 Điều 36 Nghị định 119/2018/NĐ-CP, có hiệu lực ngày 01/11/2018 quy định:

   "2. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn đã mua đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2020 và thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định tại các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

   Trong thời gian từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử có mã nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo các hình thức nêu trên thì cơ sở kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng. Cơ quan thuế xây dựng dữ liệu hóa đơn của các cơ sở kinh doanh để đưa vào cơ sở dữ liệu hóa đơn và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế phục vụ việc tra cứu dữ liệu hóa đơn."

   Như vậy, doanh nghiệp đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in của cơ quan thuế trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì được tiếp tục sử dụng hoa đơn đặt in, hoa đơn tự in đó đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2020 và thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định tại các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn