Xử lý vi phạm trong việc cấp và sử dụng chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng Kiểm toán nhà nước

Ngày hỏi:24/09/2019

Công tác trong ngành Kiểm toán. Ban biên tập cho tôi hỏi: Xử lý vi phạm trong việc cấp và sử dụng chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng Kiểm toán nhà nước được quy định ra sao? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Xử lý vi phạm trong việc cấp và sử dụng chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng Kiểm toán nhà nước quy định tại Điều 44 Quyết định 1616/QĐ-KTNN năm 2016, cụ thể như sau:

   - Các trường hợp có bằng chứng phát hiện người được cấp chứng chỉ, chứng nhận đào tạo, bồi dưỡng có hành vi gian lận trong thi cử, hồ sơ cấp chứng chỉ, chứng nhận hoặc sử dụng chứng chỉ, chứng nhận vào mục đích không đúng quy định thì có thể bị thu hồi; đơn vị cấp chứng chỉ, chứng nhận có trách nhiệm thu hồi để xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

   - Người được cấp chứng chỉ, chứng nhận và đơn vị có thẩm quyền cấp chứng chỉ, chứng nhận đào tạo, bồi dưỡng nếu có vi phạm quy định về cấp chứng chỉ, chứng nhận thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn