Xử phạt hóa đơn

Ngày hỏi:09/05/2014
Công ty tôi sử dụng hóa đơn o2 quyển Quyển số 1 từ 1-34 = 34 quyển số 02 dùng từ số 51- 57 = 7 số. sử dụng từ năm 2012- quý 1 năm 2014. Do sơ xuất khi lập báo cáo hóa đơn đã lập số dùng hàng quý từ số 01-41 = 41 số thay vì phải lập từ số 01-34 và 51-57 nay tôi xin đề nghị điềuchỉnh báo cáo xin hỏi công ty có bị xử phạt không? mức phạt bao nhiêu

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Bình Phước tư vấn như sau:

  • Căn cứ Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

   Căn cứ khoản 1, Điều 40 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn, quy định:

   “Điều 40. Hành vi quy định về lập, gửi thông báo và báo cáo (trừ thông báo phát hành hóa đơn) cho cơ quan thuế

   1. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi lập sai hoặc không đầy đủ nội dung của thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, theo quy định.

   Ngoài bị phạt tiền, tổ chức, cá nhân phải lập và gửi lại cơ quan thuế thông báo, báo cáo đúng quy định. Trường hợp tổ chức, cá nhân phát hiện sai sót và lập lại thông báo, báo cáo thay thế đúng quy định gửi cơ quan thuế trong thời hạn quy định nộp thông báo, báo cáo thì không bị phạt tiền”.

   Căn cứ Điều 25 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, quy định:

   “Điều 25. Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn

   Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4; quý II nộp chậm nhất là ngày 30/7, quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10 và quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau (mẫu số 3.9 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này)”.

   Căn cứ các quy định trên, qua nội dung câu hỏi. Từ ngày 09/11/2013-ngày Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ có hiệu lực thi hành thì hành vi lập sai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn bị phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng. Trường hợp đơn vị phát hiện sai sót và lập lại báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thay thế đúng quy định gửi cơ quan thuế trong thời hạn quy định thì không bị phạt tiền. Thời hạn nộp báo cáo tình sử dụng hóa đơn được quy định tại Điều 25 Thông tư số 64/2013/TT-BTC nêu trên. Các trường hợp lập sai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn xảy ra trước ngày 09/11/2013 thì không bị xử phạt.

   Chào bạn!


  Nguồn:

  Cục Thuế Bình Phước
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn