Xuất hóa đơn và kê khai thuế giá trị gia tăng

Ngày hỏi:15/08/2016

Công ty cho thuê một phần diện tích của công ty, trong đó có một số tài sản gắn liền với đất như: nhà xưởng, bể chứa nước, nhà kho... vẫn còn giá trị khấu hao. Theo thỏa thuận giữa hai bên, bên thuê đồng ý chi trả cho công ty một khoản đền bù cho các tài sản trên khi thuê đất. Vậy, công ty có phải xuất hóa đơn và khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với khoản tiền nhận được nêu trên không?

  Nội dung này được Trang thông tin điện tử Báo Khánh Hòa tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 219/2013 ngày 31-12-2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định về các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT như sau:


   “1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.”


   Đối với trường hợp của công ty như trình bày thì khoản tiền mà công ty nhận được từ bên thuê đất về các tài sản còn lại trên đất thuê thực chất không phải là khoản bồi thường mà bên thuê đất có nghĩa vụ pháp lý phải thanh toán, chi trả theo quy định của pháp luật. Khoản tiền này chỉ là sự tự thỏa thuận giữa hai bên khi tiến hành hợp đồng thuê đất nên có thể được xem là một phần của giá trị hợp đồng thuê đất giữa hai bên. Vì vậy, khi nhận khoản tiền này, công ty có trách nhiệm xuất hóa đơn và kê khai nộp thuế theo quy định tương tự như khi nhận khoản tiền thuê đất theo hợp đồng từ bên thuê đất.


  Nguồn:

  Trang thông tin điện tử Báo Khánh Hòa
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn