05 mức trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân đã xuất ngũ

Ngày hỏi:03/08/2019

Theo quy định mới nhất thì mức trợ cấp mà quân nhân đã xuất ngũ được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg năm 2008 như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Mức trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân đã xuất ngũ được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg năm 2008 được quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư 106/2019/TT-BQP, cụ thể như sau:

   "Mức trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng tại khoản 1, khoản 2 Điều 2 Thông tư này sau khi đã được điều chỉnh tăng thêm, cụ thể như sau:

   - Từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm, mức trợ cấp bằng 1.891.000 đồng/tháng;

   - Từ đủ 16 năm đến dưới 17 năm, mức trợ cấp bằng 1.977.000 đồng/tháng;

   - Từ đủ 17 năm đến dưới 18 năm, mức trợ cấp bằng 2.064.000 đồng/tháng;

   - Từ đủ 18 năm đến dưới 19 năm, mức trợ cấp bằng 2.150.000 đồng/tháng;

   - Từ đủ 19 năm đến dưới 20 năm, mức trợ cấp bằng 2.235.000 đồng/tháng."

   Trên đây là các mức trợ cấp hàng tháng theo quy định mới đối với quân nhân đã xuất ngũ được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg năm 2008.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn