5 năm rồi mà lương hệ số của tôi vẫn 2.34 thì có vi phạm?

Ngày hỏi:09/09/2014

Tôi là giáo viên của trường THPT A ở Đà Nẵng, tôi giảng dạy hợp đồng từ năm 20109 và đến năm 2013 tôi vào biên chế chính thức. Tại sao đến giờ tôi dạy hơn 5 năm rồi mà lương hệ số của tôi vẫn 2.34. Trường hợp của tôi có đúng không nếu sai thì do trường hay bản thân tôi mà đến giờ vẫn chưa tăng Hệ số lương .Cảm ơn !

  Nội dung này được Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 3, Điều 10, Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ:

   “Người trúng tuyển viên chức được miễn chế độ tập sự khi:

   - Đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc trong ngành, lĩnh vực cần tuyển từ đủ 12 tháng trở lên,

   - Trong thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc đã làm những công việc chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

   - Thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc của người được tuyển dụng đã làm những công việc chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với vị trí của việc làm được tuyển dụng (nếu có) được tính vào thời gian xét nâng lương lần sau khi bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp”.

   Trường hợp của ông, nếu trong thời gian giảng dạy hợp đồng từ năm 2009 đến 2013 có tham gia BHXH, bộ môn giảng dạy phù hợp với cấp học và trình độ đào tạo, khi được tuyển dụng vào biên chế chính thức, nếu chưa thực hiện chế độ thử việc theo luật viên chức thì phải trừ thời gian tập sự, thử việc 12 tháng, sau đó cứ đủ 36 tháng nếu hoàn thành nhiệm vụ được giao, không bị xử lý kỷ luật thì được xét nâng một bậc lương theo niên hạn.

   Trường hợp trong thời gian hợp đồng giảng dạy không tham gia BHXH thì không có cơ sở để xem xét xếp lương khi được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp.

   Mọi vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách tiền lương ông có thể liên hệ trực tiếp với Ban Giám hiệu nhà trường nơi ông đang giảng dạy hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo để được trả lời cụ thể.


  Nguồn:

  Website Sở Nội vụ thành phố Đà nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn