Báo cáo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư ra nước ngoài

Ngày hỏi:17/05/2018

Báo cáo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư ra nước ngoài được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Thành Lâm, đang tìm hiểu quy định của pháp luật về hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Nhưng có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể là báo cáo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư ra nước ngoài được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Báo cáo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư ra nước ngoài được quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2006 72/2006/QH11, cụ thể như sau:

   - Chậm nhất là hai mươi ngày trước ngày đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài phải gửi Báo cáo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài kèm theo bản sao Giấy chứng nhận đầu tư và tóm tắt nội dung dự án đầu tư ra nước ngoài, danh sách người lao động ký Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoàicho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

   - Báo cáo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài bao gồm các nội dung sau đây:

   + Phương án sử dụng và quản lý người lao động, trong đó nêu rõ số lượng người lao động đưa đi, ngành, nghề, thời hạn làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương, điều kiện sinh hoạt, chế độ khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm xã hội và các chế độ khác có liên quan đến người lao động;

   + Phương án tài chính đưa người lao động về nước trong trường hợp bất khả kháng.

   - Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận được Báo cáo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phải xem xét và trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài, nếu không chấp thuận phải nêu rõ lý do.

   Trên đây là nội dung câu trả lời về việc báo cáo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư ra nước ngoài. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn