Bao lâu kể từ ngày tôi bị mất việc làm tôi được nhận tiền trợ cấp và số tiền là bao nhiêu?

Tôi đã làm việc tại công ty M được sáu năm bảy tháng. Vừa qua, công ty tôi tiến hành cổ phần hoá doanh nghiệp nên thay đổi toàn bộ công nghệ của Nhật Bản và tiến hành tinh giản biên chế, trong đó có tôi. Nhưng đã hai tháng kể từ ngày tôi bị mất việc làm tôi chưa nhận được tiền trợ cấp mất việc làm. Xin hỏi theo quy định của pháp luật thì bao lâu kể từ ngày tôi bị mất việc làm tôi được nhận tiền trợ cấp và số tiền là bao nhiêu?

  Nội dung này được Cơ sở dữ liệu Quốc gia về văn bản pháp luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 17 Bộ luật lao động và Điều 11, Điều 12 Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm thì trong trường hợp công ty bạn thay đổi máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ tiên tiến mà người lao động đã làm việc thường xuyên trong doanh nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên bị mất việc làm, thì doanh nghiệp của bạn có trách nhiệm đào tạo lại họ để tiếp tục sử dụng vào những công việc mới; nếu không thể giải quyết được việc làm mới, phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm, cứ mỗi năm làm việc trả một tháng lương, nhưng thấp nhất cũng bằng hai tháng lương.
   Thời gian để tính trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian bạn làm việc thực tế tại công ty M đến khi bị mất việc làm. Thời gian làm việc để được hưởng trợ cấp mất việc làm là từ đủ một năm (12 tháng) trở lên, nếu có tháng lẻ được quy định như sau:
   - Dưới 1 tháng không được tính để hưởng trợ cấp mất việc làm.
   - Từ 1 đến dưới 6 tháng được tính bằng 6 tháng làm việc để hưởng trợ cấp mất việc làm bằng 1/2 tháng lương.
   - Từ đủ 6 tháng trở lên được tính bằng 1 năm làm việc để hưởng trợ cấp mất việc làm bằng 1 tháng lương.
   Như vậy, bạn làm việc tại công ty được sáu năm bảy tháng thì bạn sẽ được trợ cấp mất việc làm bằng bảy tháng lương.
   Theo quy định của pháp luật thì công ty phải trả trợ cấp mất việc làm cho bạn chậm nhất không quá 7 ngày, kể từ ngày bạn bị mất việc làm.


  Nguồn:

  CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn