Bảo lưu bậc lương khi vào làm việc tại cơ quan, đơn vị sự nghiệp

Ngày hỏi:17/12/2011

Năm 1999, doanh nghiệp Nhà nước nơi tôi làm việc chuyển đổi thành công ty cổ phần, nhưng vẫn áp dụng chế độ tiền lương theo quy định tại Nghị định 205/NĐ-CP. Từ năm 2008, tôi được giữ chức vụ phó phòng, được hưởng lương bậc 5, hệ số 3,58, phụ cấp chức vụ 0,4. Vừa qua, tôi trúng tuyển viên chức tại trường đại học, theo quyết định tuyển dụng, tôi được hưởng Hệ số lương của bậc 3 ngạch giảng viên là 3,00 (trình độ tiến sĩ). Đề nghị chuyên mục tư vấn, tôi có được bảo lưu bậc và Hệ số lương khi công tác ở công ty cũ không.

  • 1. Thông tư số 79/2005/TT-BNV (ngày 10/08/2005 của Bộ Nội vụ, hướng dẫn xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty Nhà nước vào làm việc trong cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước), thì: Đối với viên chức chuyên môn, nghiệp vụ (kể cả Trưởng phòng, Phó trưởng phòng) và nhân viên thừa hành, phục vụ trong công ty Nhà nước được chuyển công tác vào làm việc trong cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp của Nhà nước:

   a- Căn cứ vào hệ số lương theo chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ đang hưởng tại thời điểm chuyển công tác (sau đây gọi là hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ) để chuyển xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch công chức, viên chức được bổ nhiệm (ngạch tương đương hoặc ngạch thấp hơn so với ngạch cũ đã được xếp trong công ty Nhà nước). Thời gian xét nâng bậc lương lần sau hoặc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) ở ngạch công chức, viên chức mới được bổ nhiệm được tính như sau: Nếu chênh lệch giữa hệ số lương được xếp ở ngạch công chức, viên chức mới được bổ nhiệm so với hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ bằng hoặc lớn hơn chênh lệch giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ thì được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch công chức, viên chức; nếu nhỏ hơn chênh lệch giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ thì được tính kể từ ngày xếp hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ.

   b- Trường hợp trong thời gian làm việc ở công ty Nhà nước mà xếp lương chưa đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan có thẩm quyền tại các thời điểm tương ứng, thì phải xếp lại lương cho phù hợp, sau đó mới thực hiện chuyển xếp lương vào ngạch bậc công chức, viên chức được bổ nhiệm theo hướng dẫn tại điểm a nêu trên (điểm 9 mục III).
   Tuy nhiên, trong thư anh cho biết, doanh nghiệp nơi anh làm việc cũ đã được chuyển đổi thành công ty cổ phần, nên không được coi là “công ty Nhà nước”, đồng thời anh không được coi là “viên chức chuyên môn, nghiệp vụ”. Như vậy, anh không thuộc đối tượng áp dụng của quy định này.

   2. Nghị định 116/2003/NĐ-CP, gày 10/10/2003 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, thì: Trong thời gian thử việc, người tốt nghiệp đạt trình độ chuẩn theo quy định được hưởng 85% bậc lương khởi điểm của ngạch tuyển dụng; nếu có học vị thạc sĩ phù hợp với yêu cầu tuyển dụng thì được hưởng 85% lương bậc 2 của ngạch tuyển dụng; nếu có học vị tiến sĩ phù hợp với yêu cầu tuyển dụng thì được hưởng 85% lương bậc 3 của ngạch tuyển dụng (khoản 1 Điều 21). Như vậy, do anh có trình độ tiến sỹ, nên được xếp lương bậc 3 ngạch giảng viên là 3,00 là đúng quy định của pháp luật về viên chức hiện hành.


  Nguồn:

  Báo Lao Động
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn