Bắt buộc phải thưởng?

Ngày hỏi:21/05/2013
"Xin vui lòng cho biết điều khoản quy định về việc thưởng cho người lao động? Doanh nghiệp có bắt buộc phải thưởng cho người lao động không?".
  • Về tiền thưởng, điều 63 của Bộ Luật Lao động quy định các chế độ phụ cấp, tiền thưởng, nâng bậc lương, các chế độ khuyến khích khác có thể được thoả thuận trong hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể hoặc quy định trong quy chế của doanh nghiệp.

   Điều 64 Bộ Luật Lao động quy định căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm của doanh nghiệp và mức độ hoàn thành công việc của người lao động, người sử dụng lao động thưởng cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định sau khi tham khảo ý kiến ban chấp hành công đoàn cơ sở. Quy chế này phải công khai cho tất cả người lao động biết. Như vậy, có thể hiểu quy định về thưởng tại một doanh nghiệp là bắt buộc nhưng mức độ, cách thức thưởng như thế nào phải được cụ thể hóa trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế thưởng của doanh nghiệp.

   Do đó, bạn cần tham khảo các văn bản trên để xác định cụ thể hơn việc thưởng tại doanh nghiệp mình đang làm việc.

   NLĐ


  Nguồn:

  Công đoàn Bộ KH&CN
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn