Bị chấm dứt hợp đồng làm việc, viên chức tập sự có được hưởng trợ cấp?

Ngày hỏi:11/05/2020

Em đang tập sự viên chức giáo viên tiểu học. Em thắc mắc nếu bị chấm dứt hợp đồng làm việc thì em có được hưởng trợ cấp gì không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 24 Nghị định 29/2012/NĐ-CP quy định quy định về việc chấm dứt hợp đồng làm việc đối với người tập sự như sau:

   - Người tập sự bị chấm dứt Hợp đồng làm việc khi không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự hoặc bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

   - Đơn vị sử dụng viên chức đề nghị người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập chấm dứt hợp đồng làm việc đối với các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này.

   - Người tập sự bị chấm dứt hợp đồng làm việc nếu có thời gian làm việc từ 6 tháng trở lên được đơn vị sự nghiệp công lập trợ cấp 01 tháng lương, phụ cấp hiện hưởng và tiền tàu xe về nơi cư trú.

   Như vậy, trong trường hợp bạn bị chấm dứt hợp đồng làm việc nếu có thời gian làm việc từ 6 tháng trở lên được đơn vị sự nghiệp công lập trợ cấp 01 tháng lương, phụ cấp hiện hưởng và tiền tàu xe về nơi cư trú.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn