Bị đuổi việc sau khi nghỉ thai sản có được hưởng chế độ thai sản không?

Ngày hỏi:03/09/2019

Sau khi nghỉ thai sản xong em vào làm thì đã đuổi việc vậy em có được hưởng tiền thai sản không? Mong nhận được phản hồi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ vào Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định điều kiện hưởng chế độ thai sản, cụ thể như sau: Lao động nữ sinh có và phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

   Như vậy nếu bạn có đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản thì bạn sẽ đương nhiên hưởng chế độ thai sản.

   Thủ tục hưởng chế độ thai sản được quy định như sau:

   *Hồ sơ hưởng chế độ thai sản (đối với lao động nữ sinh con):

   - Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con;

   - Bản sao giấy chứng tử của con trong trường hợp con chết, bản sao giấy chứng tử của mẹ trong trường hợp sau khi sinh con mà mẹ chết;

   - Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về tình trạng người mẹ sau khi sinh con mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con;

   - Trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ trong trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh;

   - Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc lao động nữ phải nghỉ việc để dưỡng thai đối với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 31 của Luật này.

   *Nơi nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản.

   - Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản cho người sử dụng lao động.

   - Trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi thì nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

   => Như vậy, trong trường hợp của bạn thì bạn nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

   *Thời gian giải quyết.

   - Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động;

   - Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động.

   => Như vậy, trong trường hợp của bạn thì trong thời gian 05 ngày làm việc thì cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả trợ cấp nghỉ thai sản cho bạn.

   Ngoài ra, đuổi việc bạn trong thời gian nghỉ thai sản trái với quy định của pháp luật cụ thể tại Khoản 3 Điều 39 Bộ luật lao động 2012. Căn cứ vào Điều 42 Bộ luật lao động 2012 quy định nghĩa vụ của người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn