Bị kỷ luật khiển trách thì có ảnh hưởng đến thời gian nâng bậc lương thường xuyên không?

Ngày hỏi:24/09/2014
Cho tôi hỏi tôi bị kỷ luật khiển trách thì có ảnh hưởng đến thời gian nâng bậc lương thường xuyên không?

  Nội dung này được Công ty Luật Cương Lĩnh tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

   “Điều 2. Chế độ nâng bậc lương thường xuyên

   b) Các trường hợp được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên, gồm:

   - Thời gian nghỉ làm việc được hưởng nguyên lương theo quy định của pháp luật về lao động;

   - Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;

   - Thời gian nghỉ ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hưởng bảo hiểm xã hội cộng dồn từ 6 tháng trở xuống (trong thời gian giữ bậc) theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;

   - Thời gian được cấp có thẩm quyền quyết định cử đi làm chuyên gia, đi học, thực tập, công tác, khảo sát ở trong nước, ở nước ngoài (bao gồm cả thời gian đi theo chế độ phu nhân, phu quân theo quy định của Chính phủ) nhưng vẫn trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.

   c) Thời gian không được tính để xét nâng bậc lương thường xuyên, gồm:

   - Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương;

   - Thời gian đi làm chuyên gia, đi học, thực tập, công tác, khảo sát ở trong nước và ở nước ngoài vượt quá thời hạn do cơ quan có thẩm quyền quyết định;

   - Thời gian bị đình chỉ công tác, bị tạm giữ, tạm giam và các loại thời gian không làm việc khác ngoài quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này.

   Tổng các loại thời gian không được tính để xét nâng bậc lương thường xuyên quy định tại Điểm này (nếu có) được tính tròn tháng, nếu có thời gian lẻ không tròn tháng thì được tính như sau: Dưới 11 ngày làm việc (không bao gồm các ngày nghỉ hằng tuần và ngày nghỉ làm việc được hưởng nguyên lương theo quy định của pháp luật về lao động) thì không tính; từ 11 ngày làm việc trở lên tính bằng 01 tháng.”

   Đối chiếu theo quy định trên thì việc bị kỷ luật khiển trách không ảnh hưởng đến thời gian nâng bậc lương thường xuyên của người người lao động.


  Nguồn:

  Theo TinMới
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Biện pháp khiển trách
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn