Biện pháp xử phạt người lao động vi phạm nội quy công ty

Ngày hỏi:10/03/2015

Công ty tôi có một lao động có hành vi đánh bạc ngoài phạm vi quản lý của công ty và đã bị tòa án xử phạt 6 tháng tù treo. Công ty tôi dự kiến ba phương án xử lý: 1. Tổ chức xét kỷ luật áp dụng hình thức khiển trách bằng văn bản có thời gian thử thách là 6 tháng và vẫn bố trí làm việc bình thường. 2. Tổ chức xét kỷ luật áp dụng hình thức sa thải đối với người lao động trên. 3. Ðơn phương chấm dứt HÐLÐ với người lao động trên. Vậy chúng tôi xin hỏi: Nếu công ty thực hiện một trong ba phương án trên có đúng quy định của pháp luật hay không?

  Nội dung này được Tiến sĩ, luật sư Nguyễn Bình An tư vấn như sau:

  • Trước tiên, chúng ta cần nhìn nhận căn cứ pháp lý để thực hiện ba phương án như sau:
   Theo quy định tại Khoản 1, Ðiều 38, Bộ luật Lao động, người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt HÐLÐ trong những trường hợp sau đây:
   a) Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo HÐLÐ;
   b) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm theo HÐLÐ không xác định thời hạn, đã điều trị 6 tháng liên tục, đối với người lao động làm theo HÐLÐ xác định thời hạn và quá nửa thời HÐLÐ đối với người làm theo HÐLÐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.
   c) Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật, mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc;
   d) Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định tại Ðiều 33 của bộ luật này.
   Ðiều 33, Bộ luật Lao động quy định, trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn hợp đồng lao động, người lao động phải có mặt tại nơi làm việc và người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm việc, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác.
   Từ căn cứ pháp lý nêu trên, có thể nhận thấy, công ty bạn không có quyền đơn phương chấm dứt HÐLÐ trong trường hợp người lao động bị kết án tù treo.
   Theo quy định tại Khoản 1, Ðiều 126, Bộ luật Lao động, hình thức xử lý kỷ luật sa thải được người sử dụng lao động áp dụng trong những trường hợp sau đây:
   1. Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma tuý trong phạm vi nơi làm việc, tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe doạ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động;
   2. Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương mà tái phạm trong thời gian chưa xóa kỷ luật hoặc bị xử lý kỷ luật cách chức mà tái phạm.
   3. Người lao động tự ý bỏ việc 5 ngày cộng dồn trong 1 tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong 1 năm mà không có lý do chính đáng.
   Như vậy, việc người lao động có hành vi đánh bạc ngoài phạm vi quản lý của công ty không được xem là căn cứ để công ty bạn có thể áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải.
   Ðối với hình thức xử lý kỷ luật khiển trách, Khoản 3, Ðiều 128, Bộ luật Lao động quy định cấm xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động. Vậy nếu nội quy lao động của công ty bạn có quy định về hành vi vi phạm nêu trên thì có thể tiến hành việc xử lý kỷ luật.


  Nguồn:

  Báo Lao Động Đồng Nai
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn