Bộ đội về hưu được bầu làm Chủ tịch hội cựu chiến binh cấp xã có được hưởng lương từ ngày 26/5/2019

Ngày hỏi:29/07/2019

Tôi là cán bộ quân đội đã được hưởng lương hưu, nay làm chủ tịch hội CCB xã loại 1 thì lương chủ tịch CCB được tính như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ khoản 1 Điều 1 Nghị định 29/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92/2009/NĐ-CP:

   “Riêng đối với Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam cấp xã là người đang hưởng chế độ hưu trí, ngoài lương hưu hiện hưởng, hằng tháng được hưởng 100% mức lương bậc 1 của chức danh hiện đảm nhiệm theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 5 Nghị định này và không phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Sau thời gian đủ 5 năm (60 tháng) xếp bậc 1, nếu hoàn thành nhiệm vụ được giao và không bị kỷ luật trong suốt thời gian này thì được hưởng 100% mức lương bậc 2 của chức danh đảm nhiệm.”

   Như vậy, đối với người đã nghỉ hưu nhưng có quyết định bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thì sẽ hưởng hệ số lương bậc 1 của chức danh Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã là 1,75 (căn cứ theo Nghị định 92/2009/NĐ-CP). Vậy nên, người đó sẽ được hưởng 100% bậc 1 và khoản phụ cấp.

   Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định 34/2019/NĐ-CP (có hiệu lực ngày 25/6/2019) đã bãi bỏ Nghị định 29/2013/NĐ-CP. Do đó, theo quy định mới này thì Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam cấp xã là người đang hưởng chế độ hưu trí sẽ không còn được hưởng chế độ này nữa.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn