Bộ GDĐT gỡ nút một loạt thắc mắc về phụ cấp thu hút

Ngày hỏi:07/11/2013

Tôi công tác tại vùng đặc biệt khó khăn (ĐBKK) của huyện Mang Yang từ năm 2002, đã hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định số 61/2006/NĐ-CP và hiện hưởng phụ cấp lâu năm theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP. Đến năm 2012 tôi tiếp tục chuyển về một trường khác cũng thuộc vùng ĐBKK của huyện Mang Yang. Như vậy, tôi đã có 11 năm công tác tại vùng ĐBKK. Vậy, trường hợp của tôi có được hưởng phụ cấp thu hút theo quy định tại Nghị định số 19/2013/NĐ-CP không? Nghị định số 19/2013/NĐ-CP chỉ áp dụng cho nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục thuộc diện điều động từ vùng thuận lợi đến vùng có điều kiện kinh tế - xã hội ĐBKK hay cho tất cả nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội ĐBKK?

  Nội dung này được Bộ Giáo dục và Đào tạo tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư liên tịch số 35/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 19/9/2013 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 19/2013/NĐ-CP, trường hợp nhà giáo đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định luân chuyển từ cơ sở giáo dục không ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội ĐBKK đến cơ sở giáo dục ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội ĐBKK, đã hết thời hạn công tác theo quy định (3 năm đối với nữ, 5 năm đối với nam) nhưng cơ quan có thẩm quyền chưa sắp xếp, luân chuyển công tác trở về nơi ở hoặc nơi làm việc cuối cùng trước khi luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội ĐBKK, tiếp tục ở lại công tác ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội ĐBKK cho đến nay thì tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút theo quy định tại Nghị định số 19/2013/NĐ-CP.

   Trường hợp nhà giáo là người thuộc địa phương vùng có điều kiện kinh tế-xã hội ĐBKK được cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công tác tại cơ sở giáo dục vùng có điều kiện kinh tế-xã hội ĐBKK, không thuộc đối tượng tiếp tục hưởng chế độ phụ cấp thu hút theo quy định tại Nghị định số 19/2013/NĐ-CP (mặc dù trong thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội ĐBKK, nhà giáo đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định luân chuyển từ cơ sở giáo dục này sang cơ sở giáo dục khác mà cơ sở giáo dục đó cũng ở địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội ĐBKK).

   Với trường hợp nhà giáo đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định luân chuyển từ cơ sở giáo dục không ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội ĐBKK đến cơ sở giáo dục ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội ĐBKK, nếu đã hết thời hạn công tác theo quy định ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội ĐBKK, nhưng tình nguyện ở lại định cư lâu dài ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội ĐBKK cũng không thuộc đối tượng hưởng phụ cấp thu hút theo quy định tại Nghị định số 19/2013/NĐ-CP. Các trường hợp nhà giáo này, sau khi đã hưởng đủ chế độ phụ cấp thu hút đủ 5 năm theo quy định tại Nghị định số 61/2006/NĐ-CP thì chuyển hưởng phụ cấp công tác lâu năm theo quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.

   Thắc mắc của ông Nguyễn Trung cấp, do ông chưa nêu rõ ông là người địa phương vùng có điều kiện kinh tế-xã hội ĐBKK được cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công tác tại cơ sở giáo dục vùng có điều kiện kinh tế-xã hội ĐBKK hay là người được cơ quan có thẩm quyền quyết định luân chuyển từ cơ sở giáo dục không ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội ĐBKK đến cơ sở giáo dục ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội ĐBKK nên Bộ Giáo dục và Đào tạo không có cơ sở để trả lời cụ thể. Vì vậy, đề nghị ông Nguyễn Trung cấp liên hệ với cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền ở địa phương để giải quyết.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn