Bộ luật LĐ không có quy định về mức lương tối thiểu chung

Ngày hỏi:26/03/2015

Theo ý kiến của cử tri tỉnh Phú Thọ, hiện nay còn thiếu văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành Bộ luật Lao động, gây khó khăn cho cơ quan quản lý và các doanh nghiệp thuê mướn, trả lương cho người lao động, như quy định Điều 97 về mức lương tối thiểu chung; tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm…

  Nội dung này được Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 242 Bộ luật Lao động, Chính phủ đã ban hành các văn bản hướng dẫn theo quy định. Tuy nhiên, đối với các vấn đề thực tế phát sinh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tổng hợp, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

   Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động trong đó có hướng dẫn nội dung về tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm như quy định tại Điều 97.

   Bộ luật Lao động năm 2012 không có quy định về mức lương tối thiểu chung. Theo quy định tại Điều 91, căn cứ nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, điều kiện kinh tế xã hội và mức tiền lương trên thị trường lao động, Chính phủ công bố mức lương tối thiểu vùng trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng tiền lương quốc gia.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn