Bố trí việc làm khác sau khi nghỉ thai sản.

Ngày hỏi:27/02/2015
Công ty của tôi có 02 người lao động nữ (01 người ký hợp đồng lao động 1 năm và 01 người ký hợp đồng lao động 3 năm) đã nghỉ xong Chế độ thai sản khi sinh con là 6 tháng, sau đó đi làm thì người sử dụng lao động bố trí làm công việc khác với công việc trước khi nghỉ Chế độ thai sản theo hợp đồng lao động, với mức lương theo công việc mới thấp hơn công việc cũ. Xin hỏi việc bố trí và trả lương như thế có đúng không? Người lao động thắc mắc thì được người sử dụng lao động nói sẽ chấm dứt hợp đồng lao động khi hết hạn (Bạn: Nguyễn Văn B – P Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).
  • Trung tâm Tư vấn pháp luật và Huấn luyện an toàn lao động Công đoàn Quảng Ninh trả lời:

   Căn cứ Điều 158, Bộ luật Lao động năm 2012 quy định về Bảo đảm việc làm cho lao động nữ nghỉ thai sản: Lao động nữ được bảo đảm việc làm cũ khi trở lại làm việc sau khi nghỉ hết thời gian theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 157 của Bộ luật này; trường hợp việc làm cũ không còn thì người sử dụng lao động phải bố trí việc làm khác cho họ với mức lương không thấp hơn mức lương trước khi nghỉ thai sản.

   Khoản 1, Điều 157 quy định: Lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con là 06 tháng; trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 02 trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng; thời gian nghỉ trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng).

   Khoản 3, Điều 157 quy định: Hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu có nhu cầu, lao động nữ có thể nghỉ thêm một thời gian không hưởng lương theo thoả thuận với người sử dụng lao động.

   Trường hợp công ty bạn bố trí việc làm khác cho người lao động sau khi nghỉ chế độ thai sản là do công việc cũ không còn nữa hoặc vị trí việc làm cũ đã có người lao động khác thay thế vẫn đang còn hiệu lực của hợp đồng lao động là đúng pháp luật.

   Tuy nhiên, việc công ty bố trí chuyển người lao động làm công việc khác thì vẫn phải bảo đảm mức lương không được thấp hơn mức lương trước khi nghỉ thai sản theo quy định của pháp luật và phải báo cho người lao động biết trước ít nhất là 03 ngày làm việc, thông báo rõ thời hạn làm tạm thời chuyển việc khác hoặc những nội dung hợp đồng lao động cần sửa đổi, bổ sung.

   Việc công ty bố trí công việc khác thấp hơn mức lương trước khi nghỉ thai sản là trái quy định pháp luật. Bạn cần đề nghị với người sử dụng thực hiện đúng quy định của pháp luật và tranh thủ sự giúp đỡ của Công đoàn công ty (nếu có) hoặc Liên đoàn lao động cấp huyện nơi Công ty có trụ sở để can thiệp bảo đảm quyền lợi của người lao động.

   Đồng thời, đề nghị với Công đoàn công ty (hoặc Liên đoàn lao động cấp huyện nơi Công ty có trụ sở ) xây dựng thỏa ước lao động tập thể của công ty có nội dung, biện pháp bảo đảm việc làm cũ của người lao động sau khi nghỉ chế độ thai sản theo hướng có lợi cho người lao động so với quy định của pháp luật.

   Trung tâm Tư vấn pháp luật và Huấn luyện an toàn lao động Công đoàn Quảng Ninh – Điện thoại 0333.829961

   Đỗ Văn Khánh


  Nguồn:

  Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn