Cá nhân có thể đăng ký dự tuyển hòa giải viên lao động ở đâu?

Ngày hỏi:02/04/2021

Cho hỏi cá nhân có thể đăng ký dự tuyển làm hòa giải viên lao động ở cơ quan nào? Nhờ tư vấn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điểm b Khoản 2 Điều 93 Nghị định 145/2020/NĐ-CP có quy định như sau:

   Trong thời hạn đăng ký ghi trong thông báo tuyển chọn hòa giải viên lao động của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cá nhân trực tiếp đăng ký hoặc được các cơ quan, đơn vị của nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức khác giới thiệu tham gia dự tuyển hòa giải viên lao động với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

   Như vậy, theo quy định này thì cá nhân có thể trực tiếp đăng ký tham gia dự tuyển hòa giải viên lao động tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. Cá nhân có thể lựa chọn một trong hai cơ quan này để đăng ký sao cho thuận tiện nhất.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn