Các hình thức trả lương và tiền làm thêm giờ

Ngày hỏi:18/11/2015

Công ty em là công ty sản xuất nên phân công lao động làm việc theo ca, một tháng trả lương hai lần (một lần tạm ứng và một lần quyết toán). Tiền lương quyết toán phụ thuộc số ngày công làm việc thực tế. Vậy em xin hỏi: - Người lao động của công ty em thuộc đối tượng hưởng lương ngày hay lương tháng? - Người lao động làm việc theo chế độ 3 ca mà có công làm việc vào ngày nghỉ lễ thì có được tính thêm giờ (400% lương) không? Em xin chân thành cám ơn.

  Nội dung này được Tiến sĩ, luật sư Nguyễn Bình An tư vấn như sau:


  • Theo Khoản 1, Ðiều 94, Bộ luật Lao động năm 2012, người sử dụng lao động có quyền lựa chọn hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán. Theo đó, căn cứ theo hướng dẫn tại Ðiểm a, Khoản 1, Ðiều 4, Thông tư số 23/2015/TT-BLÐTBXH ban hành ngày 23-6-2015 của Bộ LÐ-TBXH hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015/NÐ-CP ngày 12 tháng 1 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động, tiền lương tháng được trả cho một tháng làm việc xác định trên cơ sở hợp đồng lao động; tiền lương ngày được trả cho một ngày làm việc xác định trên cơ sở tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng (tính theo từng tháng dương lịch và bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân 1 tháng ít nhất 4 ngày) theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp lựa chọn.
   Khoản 2, Ðiều 95, Bộ luật Lao động năm 2012 quy định, người lao động hưởng lương tháng được trả lương tháng một lần hoặc nửa tháng một lần.
   Căn cứ theo các quy định viện dẫn trên, để có thể xác định đối tượng hưởng lương thuộc đối tượng hưởng lương ngày hay lương tháng, bạn cần xem xét hình thức trả lương được ghi trong hợp đồng lao động là hình thức trả lương theo tháng hay là trả lương theo ngày.
   Khoản 1, Ðiều 6, Thông tư số 23/2015/TT-BLÐTBXH quy định, đối với người lao động hưởng lương theo thời gian, được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường do người sử dụng lao động quy định theo Ðiều 104 của Bộ luật lao động và được tính như sau:
   Tiền lương làm thêm giờ = Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường x mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% x số giờ làm thêm
   Trong đó, mức ít nhất bằng 300% so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, chưa kể tiền lương của ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động, đối với người lao động hưởng lương theo ngày.
   Do đó, nếu hình thức trả lương mà công ty bạn áp dụng đối với người lao động là hình thức trả lương theo ngày thì tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ được tính ở mức 400% so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường.


  Nguồn:

  Báo Lao Động Đồng Nai
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn