Các khoản thu nhập để tính thuế TNCN

Ngày hỏi:09/12/2013
Khoản phụ cấp công đoàn có phải là thu nhập tính thuế hay không? vì theo NLĐ phản ảnh hàng tháng đã đóng kinh phí công đoàn và công đoàn trích ra để trả phụ cấp cho cán bộ quản lý

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Bình Phước tư vấn như sau:

  • Tại điểm g khoản 2 Điều 3 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN quy định:
   “ g) Không tính vào thu nhập chịu thuế đối với các khoản sau:
   ……..
   Các khoản nhận được ngoài tiền lương, tiền công do tham gia, phục vụ hoạt động Đảng, Đoàn, Quốc hội hoặc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước;
   …”
   Tại công văn số 14398/BTC-TCT ngày 24/10/2013 của Tổng Cục Thuế về việc danh mục các khoản phụ cấp, trợ cấp được trừ, các khoản không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN, hướng dẫn chi tiết khoản phụ cấp không tính vào thu nhập chịu thuế đối với khoản Phụ cấp công tác Đảng, đoàn thể chính trị- xã hội tại điểm 2, phần I, Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW ngày 01/7/2011 của Ban Tổ Chức Trung ương.
   Như vậy, các khoản phụ cấp theo hướng dẫn số 05-HD/BTCTW ngày 01/7/2011 của Ban Tổ Chức Trung ương thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN. Bạn đối chiếu khoản phụ cấp nhận được có thuộc khoản phụ cấp theo quy định trên hay không để xác định thu nhập không chịu thuế TNCN theo đúng quy định.
   Trên đây là một số ý kiến của Cục Thuế Bình Phước trả lời vấn đề bạn hỏi. Nếu còn vướng mắc, bạn liên hệ trực tiếp Phòng QL Thuế TNCN, số điện thoại 06513.888.972 để được giải đáp.

   Chào bạn!


  Nguồn:

  Cục Thuế Bình Phước
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn