Các nguồn thu khác về tài chính công đoàn?

Ngày hỏi:14/09/2021

Xin hỏi theo quy định về tổ chức, hoạt động công đoàn thì ngoài những nguồn thu như ngân sách nhà nước, đoàn phí thì còn có những nguồn thu khác nào nữa?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điểm d Khoản 1 Điều 26 Điều lệ công đoàn Việt Nam ban hành theo Quyết định 174/QĐ-TLĐ năm 2020 quy định về tài chính công đoàn như sau:

   Tài chính của công đoàn gồm các nguồn thu sau đây:

   - ...

   - Các nguồn thu khác:

   + Thu từ hoạt động kinh tế của công đoàn;

   + Thu từ các hoạt động văn hóa, thể thao;

   + các đề tài, đề án do Nhà nước giao;

   + Từ viện trợ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.

   Trên đây là những nguồn thu khác của công đoàn ngoài những nguồn thu như ngân sách hay đoàn phí.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn