Các quyền của tổ chức sự nghiệp Nhà nước trong việc đưa người lao động đi lao động việc ở nước ngoài

Tổ chức sự nghiệp của Nhà nước đưa người lao động đi lao động việc ở nước ngoài có các quyền gì?

  Nội dung này được Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 40 của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thì tổ chức sự nghiệp có các quyền sau đây:
   1. Tổ chức tuyển chọn, đào tạo và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;
   2. Ký kết Hợp đồng cung ứng lao động với đối tác nước ngoài, ký kết Hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài với người lao động theo quy định tại Điều 17 của Luật người lao động Việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
   3. Yêu cầu người lao động giới thiệu người bảo lãnh;
   4. Được thu một khoản tiền của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của điều ước quốc tế, thỏa ước quốc tế quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 40 của Luật này hoặc của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
   5. Yêu cầu người lao động bồi thường thiệt hại do người lao động gây ra theo quy định của pháp luật;
   6. Khiều nại, khởi kiện về quyết định hoặc hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;
   7. Đơn phương thanh lý Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong trường hợp người lao động vi phạm hợp đồng không về nước hoặc tổ chức sự nghiệp đã ba lần thông báo bằng thư đảm bảo trong thời gian một trăm tám mười ngày, kể từ ngày người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, mà người lao động hoặc người được ủy quyền hợp pháp của người lao động không đến thanh lý hợp đồng.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐ-TBXH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn