Các trường hợp bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp điều dưỡng các hạng

Ngày hỏi:03/12/2019

Liên quan đến việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp trong các bệnh viện. Ban biên tập cho tôi hỏi: Các trường hợp bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp điều dưỡng các hạng bao gồm các trường hợp nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Các trường hợp bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp điều dưỡng các hạng quy định tại Khoản 1 Điều 14 Thông tư liên tịch 26/2015/TTLT-BYT-BNV, cụ thể như sau:

   Viên chức đã được bổ nhiệm vào các ngạch điều dưỡng theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22 tháng 4 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng, nay được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch này, như sau:

   - Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hạng II (mã số V.08.05.11) đối với viên chức hiện đang giữ ngạch điều dưỡng chính (mã số ngạch 16a. 199).

   - Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hạng III (mã số V.08.05.12) đối với viên chức hiện đang giữ ngạch điều dưỡng (mã số: 16b.120).

   - Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hạng IV (mã số V.08.05.13) đối với viên chức hiện đang giữ ngạch điều dưỡng cao đẳng (mã số ngạch 16a.200) và ngạch điều dưỡng trung cấp (mã số ngạch 16b.121).

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn