Các trường hợp người sử dụng lao động có quyền hoặc không có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động

Người sử dụng lao động có quyền hoặc không có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động trong các trường hợp nào?

  Nội dung này được Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Tiết đ khoản 1 Điều 38 của Bộ luật lao động đã sửa đổi, bổ sung thì trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động, người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động.
   Theo quy định tại khoản 1 Điều 39 của Bộ luật lao động thì người sử dụng lao động không được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động ốm đau, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đang điều trị, điều dưỡng theo quyết định của thày thuốc, trừ trường hợp quy định tại điểm c và đ khoản 1 Điều 38 Bộ luật lao động.
   Theo quy định tại khoản 2 Điều 39 của Bộ luật lao động thì người sử dụng lao động không được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động đang nghỉ phép năm, nghỉ về việc riêng và những trường hợp khác được người sử dụng lao động cho phép.
   Theo quy định tại khoản 3 Điều 39 của Bộ luật lao động thì người sử dụng lao động không được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động là nữ ví lý do kết hôn, có thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng (trừ trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động)


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐ-TBXH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn