Cách đăng ký thang bảng lương năm 2017 được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:19/01/2017

Anh chị hướng dẫn cách đăng ký thang bảng lương năm 2017. Vì năm nay bên em thay đổi lương theo quy định. Em tham khảo thấy hồ sơ đăng ký thang bảng lương gồm:

- Hệ thống thang bảng lương

- Công văn đề nghị đăng ký thang bảng lương.

- Quyết định ban hành hệ thống thang bảng lương.

- Biên bản thông qua hệ thống thang bảng lương

- Bảng quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng chức danh Quy trình như thế có đúng không ạ?

Anh/chị có thể hướng dẫn và cho em xin mẫu để làm hồ sơ. Em cảm ơn!

  Nội dung này được THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 93 Bộ luật lao động 2012 quy định:

   1. Trên cơ sở các nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động do Chính phủ quy định, người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động.

   2. Khi xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện, đồng thời gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động.

   Theo quy định trên, người sử dụng lao động không phải thực hiện đăng ký thang, bảng lương mà tự xây dựng thang, bảng lương và nộp cho Sở Lao động thương binh xã hội theo nguyên tắc quy định tại Khoản 6 Điều 7 Nghị định 49/2013/NĐ-CP.

   Để hiểu rõ thêm về điều này bạn có thể tham khảo thêm tại Bộ luật lao động 2012 và Nghị định 49/2013/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn