Cách tính hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương đối với BQLDA

Ngày hỏi:26/11/2009

Bà Đinh Thị Kiều Giang công tác tại Ban quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi đề nghị được cơ quan chức năng giải thích rõ cách tính hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương theo Thông tư số 117/TT-BTC và cung cấp các văn bản hiện hành liên quan đến vấn đề trên.

Nội dung này được Bộ Tài chính tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại tiết 1.5.1, khoản 1.5, điểm 1, phần II, Thông tư số 117/2008/TT-BTC ngày 5/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước: "Trường hợp tiết kiệm các khoản chi tiêu khác, được áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương cho những người hưởng lương từ chi phí quản lý dự án theo quy định hiện hành của Nhà nước".

    Hiện nay, theo Thông tư số 32/1999/TT-LĐTBXH ngày 23/12/1999 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Quyết định số 198/1999/QĐ-TTg ngày 30/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ về tiền lương đối với các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng có quy định:

    Các Ban quản lý dự án được lựa chọn hệ số tăng thêm tiền lương tối thiểu trong khoảng từ 0,1 đến 1,5 lần lương tối thiểu chung theo quy định:

    Nếu tiết kiệm chi phí nhiều thì hệ số tăng thêm tiền lương tối thiểu cao; nếu tiết kiệm chi phí ít thì hệ số tăng thêm tiền lương tối thiểu thấp; nếu không tiết kiệm chi phí thì không áp dụng hệ số tăng thêm tiền lương tối thiểu.

    Trường hợp các Ban quản lý dự án đã chi tiền lương vượt quá tổng nguồn kinh phí quản lý quy định thì phải hoàn trả phần tiền lương vượt quá đó.


Nguồn:

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
ĐANG PHÂN TÍCH CĂN CỨ PHÁP LÝ
  • đang phân tích....
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn