Cách tính lương hưu mức đóng theo hệ số.

Ngày hỏi:26/11/2014

Tôi tham gia BHXH từ tháng 3/1982 đến tháng 10/2002 là 20N 8T. Lương đóng BHXH theo hệ số. Mức đóng của 5 năm cuối từ Tháng 11/1997 đến tháng 10/2002 là 2,98. Vậy tôi xin hỏi cách tính lương khi tôi về hưu trong năm 2014.(từ năm 2006 đến nay tôi đóng BHXH theo mức đóng của Chủ sử dụng lao động).

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương tư vấn như sau:

  • Trường hợp của bạn có 2 giai đoạn:
   1/ Tháng 3/1982 – tháng 10/2002 tham gia BHXH theo hệ số
   2/ 2006 đến nay tham gia BHXH theo mức đóng VNĐ
   Trong trường hợp này khi đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí thì cách tính
   Giai đoạn đóng theo hệ số : tính bình quân 5 năm cuối cho tổng thời gian mức lương hệ số.
   Giai đoạn VND: lương bình quân gia quyền toàn bộ thời gian đóng theo mức lương VND
   Mức lương bình quân được tính trên tổng số thời gian tham gia BHXH của 2 giai đoạn.


  Nguồn:

  BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn