Cách tính thời gian hưởng phụ cấp thu hút

Ngày hỏi:29/12/2013
Tôi làm việc tại UBND xã La Bằng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên với chức danh Văn phòng - Thống kê. Tháng 9/2007 tôi được UBND huyện ký hợp đồng làm việc tại UBND xã La Bằng với chức danh Văn phòng - Thống kê theo thời hạn 1 năm một và được đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Tháng 1/2010 huyện tổ chức thi công chức và tôi đã trúng tuyển vào chức danh Văn phòng - Thống kê xã La Bằng và được đóng bảo hiểm xã hội liên tục từ tháng 9/2007 đến nay. Từ tháng 3/2011 chúng tôi được hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định 116 của Chính phủ (xã chúng tôi là xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại QĐ 164/2006). Vậy tôi xin hỏi việc chúng tôi được hưởng phụ cấp thu hút từ tháng 3/2011 có đúng không?

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và Thông tư số 08 ngày 31/8/2011 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 116 quy định: Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định này công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm: Cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, kể cả người tập sự, thử việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn. Đối tượng quy định nêu trên bao gồm người đang công tác và người đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành (tháng 3/2011). Về nguyên tắc áp dụng: Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang thuộc đối tượng áp dụng của chính sách quy định tại Nghị định này, đồng thời thuộc đối tượng áp dụng của chính sách cùng loại quy định tại văn bản quy phạm pháp luật khác thì chỉ được hưởng một mức cao nhất của chính sách đó. Về hưởng phụ cấp thu hút: Đối tượng quy định nêu trên được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% tiền lương tháng hiện hưởng, bao gồm: Mức lương chức vụ, ngạch, bậc hoặc cấp hàm và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có. Thời gian hưởng phụ cấp thu hút là thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và không quá 5 năm. Thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút được quy định như sau: Nếu đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành (tháng 3/2011). Nếu đến công tác sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày có quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút như sau: Trường hợp đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ tháng 3 năm 2011 trở về trước và hiện nay còn đang công tác ở vùng đó thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ tháng 3 năm 2011. Từ quy định nêu trên thì bạn được hưởng phụ cấp thu hút từ tháng 3/2011 là đúng. Vấn đề bạn hỏi về tính hưởng phụ cấp lâu năm luật gia sẽ trả lời bạn ở bài khác


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn