Cách tính thời gian thực tế làm việc khu vực nhà nước

Ngày hỏi:15/10/2015

Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 33/2012/TT-BLĐTBXH ngày 20/12/2012 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, thời gian người lao động thực tế làm việc trong khu vực Nhà nước để tính mua cổ phần ưu đãi gồm: Thời gian thực tế làm việc tại doanh nghiệp cổ phần hóa, thời gian làm việc ở cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trước khi về làm việc tại doanh nghiệp cổ phần hóa. Bà Trần Thị Nguyệt Ngà (TP. Hồ Chí Minh) hỏi, làm thế nào xác định được người lao động có hưởng lương từ ngân sách Nhà nước đối với thời gian làm việc ở đơn vị thuộc lực lượng vũ trang? Thời gian đi phục vụ chiến trường Campuchia có được coi là thời gian có làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước không?

  Nội dung này được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 33/2012/TT-BLĐTBXH ngày 20/12/2012 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thì thời gian được tính để mua cổ phần với giá ưu đãi là tổng thời gian tính theo số năm người lao động thực tế làm việc (có đi làm, có tên trong bảng thanh toán lương) trong khu vực nhà nước tính đến thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp trừ đi thời gian thực tế làm việc đã được tính để mua cổ phần với giá ưu đãi tại doanh nghiệp cổ phần hóa trước đó, thời gian thực tế làm việc đã được tính hưởng chế độ hưu trí hoặc tính hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần (nếu có).

   Thời gian người lao động thực tế làm việc trong khu vực nhà nước gồm: thời gian thực tế làm việc tại doanh nghiệp cổ phần hóa, thời gian làm việc ở cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trước khi về làm việc tại doanh nghiệp cổ phần hóa.

   Theo đó, người lao động thực tế làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc khu vực nhà nước nêu trên đều hưởng lương từ ngân sách Nhà nước (bao gồm cả đơn vị thuộc lực lượng vũ trang), thời gian này được xác định căn cứ vào việc người lao động có đi làm, có tên trong bảng thanh toán lương của đơn vị.

   Về thời gian đi phục vụ chiến trường Campuchia có được coi là thời gian có làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước hay không thì đề nghị bà Trần Thị Nguyệt Ngà cung cấp đầy đủ thông tin và hồ sơ kèm theo về quá trình phục vụ chiến trường Campuchia (thời gian, đơn vị phục vụ …), trên cơ sở đó có đơn gửi Bộ Quốc phòng để được hướng dẫn, trả lời.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Khu vực nhà nước
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn