Cách xác định thời điểm xét nâng bậc lương như thế nào?

Ngày hỏi:03/11/2016

Chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Hùng Phương, hiện đang là cán bộ địa chính huyện. Tôi có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập tư vấn như sau: Cách xác định thời điểm xét nâng bậc lương áp dụng đối với cán bộ công chức như thế nào? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Ngày 31/7/2013, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 08/2013/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp nhà nước. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2013.

   Về thời gian giữ bậc lương: Khoản 1, Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV quy định, thời gian giữ bậc để xét nâng bậc lương thường xuyên đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương.

   Về tiêu chuẩn: Điểm a, khoản 2, Điều 2 Thông tư này quy định, cán bộ, công chức qua đánh giá đạt đủ 2 tiêu chuẩn sau đây trong suốt thời gian giữ bậc lương thì được nâng một bậc lương thường xuyên:

   - Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực trở lên;

   - Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về cách xác định thời điểm xét nâng bậc lương. Bạn nên tham khảo chi tiết Thông tư 08/2013/TT-BNV để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Nâng bậc lương
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn