Cam kết làm việc trên 3 năm mới được sinh con?

Ngày hỏi:09/09/2008
Ðối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch có được phép thỏa thuận với lao động nữ điều khoản "cam kết làm việc trên 3 năm mới được sinh con, nếu không thực hiện đúng sẽ bị cắt các khoản trợ cấp, thưởng… con thứ hai phải cách con đầu 5 năm"? (Ngọc Vân)
  • - Theo quy định tại khoản 1 điều 111 Bộ luật lao động đã được sửa đổi, bổ sung: nghiêm cấm người sử dụng lao động có hành vi phân biệt đối xử với phụ nữ, xúc phạm danh dự và nhân phẩm phụ nữ; người sử dụng lao động phải thực hiện nguyên tắc bình đẳng nam nữ về tuyển dụng, sử dụng, nâng bậc lương và trả công lao động.

   Vì vậy, việc doanh nghiệp thỏa thuận lao động nữ làm việc trên ba năm mới được sinh con, con thứ hai cách con đầu năm năm nếu không thực hiện sẽ bị cắt các khoản trợ cấp, thưởng… là phân biệt đối xử với lao động nữ nên thỏa thuận của doanh nghiệp là chưa phù hợp với các quy định của pháp luật.


  Nguồn:

  Tuổi Trẻ Online
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Cam kết không sinh con
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn