Cán bộ công đoàn không chuyên trách hoạt động công đoàn bao nhiêu giờ 1 tháng?

Ngày hỏi:30/12/2020

Xin cho hỏi cán bộ công đoàn không chuyên trách là ủy viên ban chấp hành, tổ trưởng, tố phó công đoàn được sử dụng bao nhiêu giờ làm việc trong một tháng để hoạt động công đoàn?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ quy định tại Khoản 5 Điều 4 Luật Công đoàn 2012 thì:

   Cán bộ công đoàn không chuyên trách là người làm việc kiêm nhiệm được Đại hội công đoàn, Hội nghị công đoàn các cấp bầu ra hoặc được Ban chấp hành công đoàn chỉ định, bổ nhiệm vào chức danh từ Tổ phó tổ công đoàn trở lên.

   Thời gian hoạt động công đoàn của cán bộ công đoàn không chuyên trách được áp dụng theo quy định tại Điều 24 Luật này. Theo đó, Khoản 2 Điều 24 xác định:

   Cán bộ công đoàn không chuyên trách được sử dụng 24 giờ làm việc trong một tháng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở; 12 giờ làm việc trong 01 tháng đối với Ủy viên Ban chấp hành, Tổ trưởng, Tổ phó tổ công đoàn để làm công tác công đoàn và được đơn vị sử dụng lao động trả lương. Tuỳ theo quy mô cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà Ban Chấp hành công đoàn cơ sở và đơn vị sử dụng lao động thoả thuận về thời gian tăng thêm.

   Đối chiếu quy định này với thắc mắc của anh, các vị trí cán bộ công đoàn không chuyên trách bao gồm ủy viên ban chấp hành, tổ trưởng, tố phó công đoàn có thời gian hoạt động công đoàn trong 01 tháng là 12 giờ làm việc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn