Cán bộ hưu trí qua đời, vợ con có được hưởng trợ cấp?

Chồng tôi là cán bộ hưu trí mới qua đời. Chúng tôi có một con chung năm nay 10 tuổi. Xin quý báo cho biết: Gia đình tôi có được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội nào không?

  Nội dung này được Việt Báo tư vấn như sau:

  • Theo Điểm b Khoản 1 Điều 64 Luật Bảo hiểm xã hội thì: Trường hợp người đang hưởng lương hưu chết thì thân nhân được hưởng tiền tuất hàng tháng. Đồng thời tại Khoản 2 Điều luật này cũng quy định thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng bao gồm: Con chưa đủ 15 tuổi; con chưa đủ 18 tuổi nếu còn đi học; con từ đủ 15 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên; Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên; vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60 tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng, người khác mà đối tượng này có trách nhiệm nuôi dưỡng nếu từ đủ 6 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng, người khác mà đối tượng này có trách nhiệm nuôi dưỡng nếu dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. (vợ hoặc chồng, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hay mẹ chồng phải không có thu nhập hoặc có thu nhập hàng tháng nhưng thấp hơn mức lương tối thiểu chung. Mức trợ cấp tuất hàng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương tối thiểu chung; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hàng tháng bằng 70% mức lương tối thiểu chung số thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng không quá 4 người. Ngoài ra còn được hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương tối thiểu Căn cứ vào quy định trên, trường hợp của gia đình chị sẽ được trợ cấp mai táng và con của chị sẽ được hưởng tiền tuất hàng tháng. Chị là vợ nhưng chị không nói rõ tuổi cũng như thu nhập của chị nên chưa đủ căn cứ để trả lời trường hợp của chị có thuộc đối tượng hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng của chồng chị, tuy nhiên chị có thể xem các quy định cụ thể như đã nêu trên để vận dụng vào trường hợp của chị.


  Nguồn:

  Theo ViệtBáo
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn