Chấm dứt hành nghề đối với nhân viên đại lý thuế được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:25/03/2021

Liên quan đến hoạt động quản lý của đại lý thuế. Cho hỏi: Việc chấm dứt hành nghề đối với nhân viên đại lý thuế được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc chấm dứt hành nghề đối với nhân viên đại lý thuế được quy định tại Khoản 4 Điều 15 Thông tư 10/2021/TT-BTC, cụ thể như sau:

   a) Nhân viên đại lý thuế bị chấm dứt hành nghề nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

   a1) Hết thời gian đình chỉ hành nghề mà nhân viên đại lý thuế không khắc phục được sai phạm.

   a2) Hành nghề tại 02 đại lý thuế trở lên tại một thời điểm.

   a3) Bị thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

   a4) Vi phạm khoản 4 Điều 105 Luật Quản lý thuế.

   b) Cục Thuế (nơi đại lý thuế đóng trụ sở) ban hành quyết định chấm dứt hành nghề đối với nhân viên đại lý thuế theo Mẫu 2.3 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

   c) Nhân viên đại lý thuế bị chấm dứt hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, nếu đã khắc phục được các sai phạm, đáp ứng đủ các tiêu chuẩn quy định tại Điều 14 Thông tư này thì được đăng ký hành nghề theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Thông tư này. Riêng các trường hợp bị chấm dứt hành nghề theo điểm a3, a4 khoản 4 Điều này, thì được đăng ký hành nghề sau 12 tháng kể từ ngày khắc phục được các sai phạm.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT