Chấm dứt hợp đồng hay sa thải?

Ngày hỏi:11/06/2015

Công ty tôi có trường hợp lao động bỏ ngang. Công ty đã liên hệ với người lao động đó nhiều lần bằng điện thoại nhưng người đó đều không nghe máy. Đáng ra công ty có quyền sa thải theo Luật Lao động 2012, nhưng lãnh đạo công ty chỉ muốn làm quyết định chấm dứt hợp đồng mà không làm quyết định sa thải. Trong trường hợp này, người lao động không làm đơn xin nghỉ việc mà bỏ ngang như vậy thì có phải là nếu công ty làm quyết định chấm dứt hợp đồng tức là công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng với người lao động và phải thông báo trước cho người lao động ít nhất là 30 ngày (HĐLĐ xác định thời hạn 12 tháng) đúng không ạ? Nếu là đây là trường hợp đủ điều kiện sa thải, có phải là công ty chỉ cần ra quyết định chấm dứt HĐLĐ với lý do người lao động đã bỏ việc không lý do nhiều ngày mà không cần thông báo hay lập biên bản họp xử lý kỷ luật lao động.

  Nội dung này được Tiến sĩ, luật sư Nguyễn Bình An tư vấn như sau:

  • Để biết được căn cứ pháp lý áp dụng cho trường hợp của công ty bạn, chúng ta cần nhìn lại pháp luật quy định như thế nào.

   Theo Khoản 1, Điều 38, Bộ luật Lao động năm 2012, người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp sau đây:

   a) Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

   b) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, đã điều trị 6 tháng liên tục, đối với người lao động làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.

   Khi sức khỏe của người lao động bình phục, thì người lao động được xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động;
   c) Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật, mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc;

   d) Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định tại Điều 33 của Bộ luật này.

   Điều 33 quy định rằng trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn hợp đồng lao động, người lao động phải có mặt tại nơi làm việc và người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm việc, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác.

   Chiếu theo các quy định ở trên, không có trường hợp nào quy định về nghỉ ngang nhiều ngày thì người sử dụng lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Vì vậy, công ty bạn không thể ra quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng với người lao động.

   Còn theo quy định tại Khoản 3, Điều 126, Bộ luật Lao động năm 2012, hình thức xử lý kỷ luật sa thải được người sử dụng lao động áp dụng trong trường hợp người lao động tự ý bỏ việc 5 ngày cộng dồn trong 1 tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong 1 năm mà không có lý do chính đáng.

   Các trường hợp được coi là có lý do chính đáng bao gồm: thiên tai, hoả hoạn, bản thân, thân nhân bị ốm có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền và các trường hợp khác được quy định trong nội quy lao động.

   Như vậy, trong trường hợp này, công ty bạn ra quyết định xử lý kỷ luật lao động với hình thức sa thải là phù hợp với các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, công ty bạn hết sức lưu ý về mặt trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật lao động theo quy định tại Điều 123, Bộ luật Lao động năm 2012.


  Nguồn:

  Báo Lao Động Đồng Nai
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn