Chấm dứt hợp đồng khi NLĐ đang nghỉ thai sản có đúng không?

Ngày hỏi:01/08/2020

Hợp đồng lao động của em đầu tháng 9 (5/9) mới hết hạn. Nhưng em đang trong thời gian nghỉ thai sản mà công ty báo với em là em đã hết hợp đồng, không cần đi làm nữa. Công ty làm như vậy có đúng luật không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1 Điều 36 Bộ Luật lao động 2012 quy định thì khi hết hạn hợp đồng, các bên sẽ được chấm dứt hợp đồng lao động. Theo thông tin bạn cung cấp thì hợp đồng của bạn sẽ hết hạn vào 5/9, đồng nghĩa là bạn và công ty sẽ được chấm dứt hợp đồng lao động.

   Trường hợp công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn này thì căn cứ vào Điều 38 Bộ luật lao động 2012. Theo đó: Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp sau đây:

   - Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

   - Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, đã điều trị 06 tháng liên tục, đối với người lao động làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.
   Khi sức khỏe của người lao động bình phục, thì người lao động được xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động;

   - Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật, mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc;

   - Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định tại Điều 33 của Bộ luật này.
   Đồng thời công ty phải báo trước 1 khoảng thời gian theo quy định căn cứ vào loại hợp đồng đã giao kết với người lao động.

   Tuy nhiên Khoản 4 Điều 39 Bộ luật lao động 2012 thì người sử dụng lao động không được thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

   Như vậy việc công ty bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian bạn nghỉ thai sản là không đúng với quy định của pháp luật.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn