Chế độ cho người lao động thôi việc tại công ty trước và sau khi công ty cổ phần hóa thay đổi như thế nào?

Ngày hỏi:28/03/2014
chế độ thôi viêc ở 1 cty trước khi cp và sau cp thì chế độ người lao động được hưởng như thế nào? Hợp đồng không thời hạn

  Nội dung này được Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Về chế độ trợ cấp thôi việc, chúng tôi xin trả lời bạn, nội dung cụ thể như sau: Theo quy định tại Điều 48 Bộ luật lao động năm 2012 có hiệu lực từ ngày 01/5/2013 về trợ cấp thôi việc được quy định là:

   “- Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương;

   - Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội (từ ngày 01/01/2009 trở về sau) và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc;

   - Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc;”

   Bạn có thời gian làm việc cho 01 công ty, dù công ty có chuyển đổi hình thức sở hữu..thì tổng thời gian làm việc thực tế tại đơn vị là cơ sở để giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc theo quy định hiện hành./.


  Nguồn:

  Website Sở Lao động thương binh và Xã hội Thành phố Đà Nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn