Chế độ khi người lao động đang làm việc bị chết do TNLĐ

Ngày hỏi:23/06/2016

Người lao động đang làm việc bị chết do TNLĐ- BNN thì thân nhân của họ được hưởng những quyền lợi gì về BHXH?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội Tỉnh Hà Nam tư vấn như sau:

  • Trợ cấp một lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Người lao động đang làm việc bị chết do TNLĐ, BNN hoặc bị chết trong thời gian điều trị lần đầu do TNLĐ- BNN thì thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng 36 lần mức lương cơ sở.

   (Điều 50 Luật BHXH)

   - Người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở

   (Điều 66 Luật BHXH)

   - Ngoài ra thân nhân được giải quyết hưởng trợ cấp tuất hàng tháng hoặc trợ cấp tuất 1 lần.

   (Điều kiện và mức hưởng được quy định từ Điều 67 đến Điều 70 Luật BHXH )


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Tỉnh Hà Nam
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn