Chế độ phụ cấp công tác lâu năm tại các vùng có điều kiện khó khăn

Ngày hỏi:09/07/2014

Tôi là giáo viên công tác tại xã vùng cao thuộc Chương trình 135 từ năm 1987- 1993, tôi chưa được hưởng chế độ theo Nghị định 61. Năm 1993, tôi chuyển về công tác tại huyện khác không thuộc vùng 135. Đến năm 2011, tôi được điều động về công tác tại một trường thuộc vùng đặc biệt khó khăn và được hưởng chế độ thu hút và chế độ thâm niên vùng cao với mức 0,5 (vì tôi đã được cộng 6 năm (1987-1993) công tác vùng cao thuộc xã 135 theo nghị định 116). Tôi muốn hỏi: đến tháng 4/2013 theo Nghị định 19 thì tôi có còn được hưởng chế độ thâm niên vùng cao là 0,7 nữa không? Trân trọng cảm ơn

  Nội dung này được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh tư vấn như sau:

  • Căn cứ Mục 2, Điều 1 của Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/02/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/06/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Bổ sung Khoản 3, Điều 8 quy định:

   “Tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã hết thời hạn công tác theo quy định nhưng cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền chưa sắp xếp, luân chuyển công tác trở về nơi ở hoặc nơi làm việc cuối cùng trước khi luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), nhưng thôi không hưởng phục cấp công tác lâu năm ở nơi có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Điều 5 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn…”.

   Theo quy định trên, tính đến tháng 4/2013 nếu bạn chưa hết thời hạn công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định thì bạn vẫn được hưởng chế độ phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định hiện hành./.

   (Theo Công văn số 1248/SGD&ĐT-TCCB)


  Nguồn:

  CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn