Chế độ tiền lương đối với trường dân lập

Ngày hỏi:18/02/2013

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh (tỉnh Nghệ An) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn về chế độ tiền lương, tiền công trong trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đối với một số cán bộ, giáo viên, nhân viên của Trường THPT Nguyễn Trường Tộ, tỉnh Nghệ An đã đủ điều kiện nghỉ hưu. Theo phản ánh của bà Oanh, Trường THPT Nguyễn Trường Tộ, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An không áp dụng Công văn số 2234/BHXH-CĐCS ngày 3/11/2000 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam làm căn cứ tính tiền lương hưu gây thiệt thòi và không thỏa đáng đối với người lao động nói chung và cụ thể là trường hợp của bà tại trường THPT Nguyễn Trường Tộ, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An tư vấn như sau:

  • Trường THPT Nguyễn Trường Tộ là trường THPT dân lập, trong quá trình tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động được áp dụng theo thang, bảng lương do Nhà nước quy định tại Nghị định số 25/CP ngày 23/5/1993 và Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

   Trường THPT Nguyễn Trường Tộ là cơ sở giáo dục dân lập nên không thuộc đối tượng áp dụng của hai Nghị định này.

   Vì vậy, căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29/6/2006, Nghị định số152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội bắt buộc và Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/1/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ, cách tính lương bình quân để làm căn cứ tính hưởng lương hưu đối với người lao động làm việc tại Trường THPT Nguyễn Trường Tộ là bình quân gia quyền của tổng thời gian tham gia bảo hiểm xã hội là đúng với quy định của chế độ chính sách bảo hiểm xã hội.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn