Chế độ tiền lương người lao động trong doanh nghiệp nhà nước

Ngày hỏi:28/07/2014

Công ty tôi là Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu. Hiện nay, giám đốc Công ty muốn cải thiện ý thức trách nhiệm của người lao động, do vậy có đề xuất xếp loại người lao động theo các loại A, B, C, D để cuối tháng tính lương: phần lương phạt của người xếp loại B, C dùng để thưởng cho những người loại A. Từ trước tới nay chúng tôi vẫn tính lương theo hệ số = Hệ số lương* 1150. Luật lao động cũng quy định, không được cúp lương của người lao động. Tại công ty chúng tôi, do tình hình ngân sách khó khăn, các khoản tiền phụ cấp chuyên cần, tiền thưởng gần như không có, nên không thể trích tiền phạt từ các khoản này, chỉ có thể trích phạt từ tiền lương người lao động.  Vậy công ty tôi phải làm như thế nào để không trái với luật lao động mà vẫn thực hiện được phương án cải thiện ý thức của người lao động trong Công ty.

  Nội dung này được Luật sư Nguyễn Trường Hộ tư vấn như sau:

  • Đúng như bạn nói việc cắt trừ lương là sai quy định và người lao động có quyền khiếu nại buộc người chủ phải trả các khoản trừ lương không có căn cứ pháp luật này.

   Ngoài các trường hợp gây ra thiệt hại phải bồi thường tài sản cho công ty còn không thì không có quyền trừ lương.


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn