Chỉ cần sai 01 điều khoản sẽ dẫn đến hợp đồng lao động bị vô hiệu toàn bộ?

Ngày hỏi:18/09/2021

Theo pháp luật về hợp đồng lao động. Có phải khi hai bên ký kết hợp đồng lao động, nếu 01 điều khoản nào đó vi phạm pháp luật thì toàn bộ hợp đồng đó vô hiệu đúng không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 49 Bộ luật lao động 2019 quy định như sau:

   Hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ trong trường hợp sau đây:

   - Toàn bộ nội dung của hợp đồng lao động vi phạm pháp luật;

   - Người giao kết hợp đồng lao động không đúng thẩm quyền hoặc vi phạm nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động quy định tại khoản 1 Điều 15 của Bộ luật này;

   - Công việc đã giao kết trong hợp đồng lao động là công việc mà pháp luật cấm.

   Hợp đồng lao động vô hiệu từng phần khi nội dung của phần đó vi phạm pháp luật nhưng không ảnh hưởng đến các phần còn lại của hợp đồng.

   Như vậy, theo quy định trên thì không phải khi hai bên ký kết hợp đồng lao động, nếu 01 điều khoản nào đó vi phạm pháp luật thì toàn bộ hợp đồng đó vô hiệu mà chỉ khi toàn bộ nội dung của hợp đồng lao động vi phạm pháp luật thì lúc đó mới vô hiệu toàn bộ. Còn vấn đề bạn nêu lên là hợp đồng lao động vô hiệu từng phần. Do đó, nội dung còn lại hai bên vẫn thực hiện bình thường.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn