Chi hoạt động giám sát, đánh giá đề án “Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009-2020”

Ngày hỏi:20/02/2019

Việc chi hoạt động giám sát, đánh giá đề án “Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009-2020” được quy định như thế nào? Tôi có thể tham khảo vấn đề này ở đâu? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn rất nhiều

Thịnh (***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc chi hoạt động giám sát, đánh giá đề án “Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009-2020” được thực hiện theo quy định tại Điều 9 Thông tư liên tịch 31/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn Quyết định 71/2009/QĐ-TTg về phê duyệt đề án “Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009-2020” do liên bộ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính ban hành như sau:

   1. Đối với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội: căn cứ vào kế hoạch giám sát, đánh giá được Bộ trưởng phê duyệt để bố trí kinh phí chi hoạt động giám sát, đánh giá.

   2. Đối với các tỉnh: mức hỗ trợ chi hoạt động giám sát, đánh giá tối đa 5 % tổng nguồn vốn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương thực hiện Đề án.

   3. Nội dung chi hoạt động giám sát, đánh giá bao gồm:

   a) Xây dựng hệ thống chỉ tiêu giám sát, đánh giá Đề án cho các huyện nghèo theo bốn cấp (từ cấp Trung ương đến xã);

   b) Thiết lập phương pháp thu thập và xử lý thông tin ở các cấp;

   c) Xây dựng phần mềm quản lý đối tượng tham gia Đề án ở cấp huyện, cấp tỉnh và cấp trung ương;

   d) Tổ chức tự giám sát, đánh giá theo định kỳ hàng năm, giữa kỳ và cuối kỳ;

   e) Kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện các chính sách, hoạt động của Đề án;

   g) Báo cáo tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện Đề án ở các cấp;

   h) Hỗ trợ huyện làm công tác giám sát Đề án, mức hỗ trợ do UBND tỉnh quyết định;

   i) Tổng kết, sơ kết tình hình thực hiện Đề án ở các cấp;

   Nội dung, mức chi cho các hoạt động giám sát, đánh giá thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

   Trên đây là nội dung quy định về việc chi hoạt động giám sát, đánh giá đề án “Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009-2020”. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư liên tịch 31/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn