Chi phí trợ cấp thôi việc cho người lao động

Ngày hỏi:06/06/2016

Công ty có thực hiện tách công ty thêm 2 công ty mới. Công ty điều chuyển nhân viên sang 2 công ty mới, đồng thời tiến hành trích quỹ trợ cấp thôi việc cho những lao động trên dựa trên thời gian công tác đến năm 2008 (thời điểm áp dụng bảo hiểm thất nghiệp). Quỹ này công ty hạch toán vào chi phí và giữ lại ở những công ty mà người lao động được điều chuyển, sau này các cán bộ, nhân viên thuộc danh sách trích quỹ nghỉ việc thì lấy từ nguồn này chi trả cho người lao động. Việc công ty trích chi phí trợ cấp thôi việc như trên có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp năm 2015 không?

  Nội dung này được Trang thông tin điện tử Báo Khánh Hòa tư vấn như sau:

  • Trường hợp công ty (hoặc các công ty được thành lập trên cơ sở chia tách từ công ty) có khoản chi phí chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động nếu thực tế đã chi trả, có đầy đủ chứng từ thanh toán theo quy định của pháp luật và được thực hiện theo đúng quy định tại Điều 14 Nghị định số 05 ngày 12-1-2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động quy định về khoản trợ cấp thôi việc thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.


   Trường hợp trong năm 2015, công ty đã thực hiện trích lập quỹ trợ cấp thôi việc cho người lao động nhưng thực tế trong năm chưa chi trả và chưa có chứng từ thanh toán theo quy định của pháp luật thì không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của kỳ tính thuế TNDN năm 2015.


  Nguồn:

  Trang thông tin điện tử Báo Khánh Hòa
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Trợ cấp thôi việc
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn